Фізика та професія

                                                                         Вступ.
                                                  1.Конкурс саморобних приладів
                                                         2. ,, Фізика навколо нас”
    Фізика  є теоретичною основою всіх галузей техніки і виробництва. Її   методи використовують в інших науках. Не можна назвати  жодного технічного об'єкта або технологічного об'єкта або технологічного процесу, де б не застосовували різні фізичні закономірності. Механізація, електрофікація, меліорація, автоматизація  народного господарства, а також будівництво, рослинництво  і    т. ін. Базуються на  застосуванні  законів фізики. Тому фізичні знання, які учні здобувають, мають забезпечить  їм можливість правильно  розглядати , пояснювати та застосовувати  будь яке явище,  яке їм трапиться в їхній майбутній професійній діяльность

                                                                “ Електрик “

Електрика- ,, сукупність явищ, у яких виявляться існування, рух, взаємодія заряджених частинок  “
У 1883 році М. Фарадей відкрив електромагнітну індукцію — явище, що лягло в основу електротехніки. Він же ввів поняття електричного   і магнітного полів. Багато відкриттів в галузі електротехніки пов'язано з ім'ям Т. Едисона  (1847-1931р.р ). Едисон  удосконалив  лампу накалювання, побудував першу у світі електростанцію суспільного користування (1882р.)
До кінця ХІХст. людство стало  на порозі  тотальної електрофікації.
ХХ століття: енергія с головною складовою життя людини, причому половина цієї енергії — електрична.
Радіоприймачі й телефони, телевізори та комп'ютери, верстати на заводах, сучасна електрообчислювальна техніка, побутові електроприлади, тощо…  Професія електрика та фізика пов'язані між собою життям людини,  сучасним життям
 Завдання з фізики за професією “електрик “                                              
Задача 1
Якщо заряд пройде крізь поперечний переріз провідника за 1 хвилину, якщо  сила  струму в колі становить 0,2 А?

Задача 2
Електрична лампочка в ліхтарику працює при напрузі 3,6 В та має опір 12 Ом. Визначити потужність лампочки.

Задача 3
Яка кількість теплоти виділяться за 1 годину в електроплитці, опір спіралі якої 44 Ом? Падіння напруги на електроплитці дорівнює 220 В.

Задача 4
ЕРС джерела електричної енергії 9 В, внутрішній опір 1 Ом. При якому опорі зовнішньої  ділянки кола сила струму буде дорівнювати    
1 А ?

Задача 5
Визначити напруженість електростатичного поля, яке дії
 з силою 10-4Н на пробний заряд 10-9 Кл

Задача 6
Визначити ємність конденсатора  та енергію електричного поля цього конденсатора, якщо в ньому накопичено заряду 4х10-7 Кл, напруга між пластинами при цьому 200 В.

Задача 7
Визначити площину поперечного перерізу та довжину мідного дроту, якщо його опір 0,2 Ом, а маса 0,2 кг. Густина міді 8900кг/м3, питомий опір міді  1,7х 40-8 Ом/ м.

Задача 8
Мідна та алюмінієва дроти мають однакові маси  та електричні опори. Яка дротина має більшу довжину та у скільки разів ?
Густина міді 8900кг/м3 питомий опір міді 1,7х10-8Ом/м . Густина алюмінію 2700кг/м3, питомий опір  алюмінію 2,8х10-7Ом/м.

Задача 9
Яка кількість теплоти  виділяються за 1 годину в електриці, опір спіралі якої 440 Ом ? Зниження напруги на електриці дорівнює 220 В.Задача 10.
На малюнку  зображено схему ділянки  АВ електричного кола. Визначити загальний опір  ділянки  АВ зниження напруги на   на кожному , резистор  та силу струму через кожний резистор.
Зниження напруги на ділянці АВ дорівнює 30 В

                                “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування”

Слюсар-електрик повинен знати:
основну відомості про загальну будову автомобілів: призначення, розміщення та кріплення, принципи роботи, види, типи та  загальну будову приладів електроустаткування легкових автомобілів та мотоциклів,  слюсарні операції та технологію їх виконання,  призначення та принципи застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних інструментів  та приладів, способи прокладки проводів,  прості  електромонтажні схеми з'єднань деталей  і складових одиниць:  основи електротехніки та фізики.

Повинен уміти:
Робити демонтаж основних приладів устаткування з автомобіля, розв'язувати задачі.


Завдання з фізики за професією “Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування “

Задача 1
Чому під час електромонтажних робіт, які виконують під напругою, необхідно мати взуття на гумовій  підошві і гумові рукавиці ?

Задача 2
чому не слід дивитися на полум'я, яке утворюється під час електрогазозварювання?

Задача 3
Для чого до кузова автомобіля, який перевозить бензин, прикріпляють  металевий ланцюжок, що торкається землі?

Задача 4
Яка кількість електрики пройде через стартер, якщо він вмикається на 15с, споживаючи при цьому 300А?

Задача 5
Тяговий електродвигун підіймального крана працює від мережі з напругою 220 В за сили струму 10 А і за 1 год. 20хв. Піднімає без прискорення вантаж масою 2,6х104  кг на висоту 30 м. Визначити яку потужність споживає двигун з електромережі, корисну потужність  і ККД двигуна.

                                                     “ Електрогазозварник "

“Електрогазозварник” з'єднує елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів. Запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі. Основним знаряддям роботи електрогазозварника  є електрод. У процесі  роботи електрогазозварник виконує поступальні  і коливальні переміщення електроду, регулює температуру, довжину дуги  і процес утворення шва. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовують газовий пальник , в якому відбувається змішування гарячого газу з киснем і утворення полум'я. Газозварник , окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей  різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення,  паяння і підігрівання металу.Завдання з фізики за професією “Слюсар-ремонтник, електрогазозварник”
Задача 1
Під час ремонту машини руки часто витирають ганчіркою з бавовняної тканини. Чому не користуються ганчіркою з вовняної тканини?
Задача 2
Чи повинні змащувальні матеріали змочувати деталі, що труться ? Відповідь обгрунтуйте.
Задача 3
Навіщо під час миття деталей використовують синтетичні мийні препарати, нагріті до 80-90 0C?
Задача 4
Чому за паяння використовують легкоплавкі метали ( олово, свинець) та їх сплави ?
Задача 5
Під час зварювання для захисту розплавленого металу ( міді, алюмінію) від окиснення застосовують зварювальні порошки — флюси, Чому потрібно брати такий флюс, який плавиться раніше, ніж метал?
Задача 6
Яка маса краплі мастила, що витікає з крапельної маслянки, якщо діаметр отвору  маслянки — 2 мм. ( Поверхневий натяг мастила - 60 мН/м)
                                                              “Автослюсар”

Одна  з найпотрібніших професій сучасності-професії автослюсаря. Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у забезпеченні пасажирських і вантажних перевезень. Автомобільний парк у світі з кожним роком все розширюється, а автослюсар для машини як лікар для людини: він і лікує і профілактику проводить. Та й  у ДТП одна з причин це все несправність машини.
Фізика в пристрої  автомобіля
Автомобіль буквально нашпигований досягненнями фізики:
Наприклад, робота двигуна здійснюється завдяки закону термодинаміки: газ, отриманий при згоранні палива, розширюючись рухає поршень.
У карбюраторі  створюється суміш палива з повітрям, але для його запалення потрібна налагоджена система запалювання: свічки для створення іскри при розряді, індукційні котушки запалювання, стартер, акумулятор, що створює електрорушійну силу за рахунок розділення  зарядів хімічним шляхом, і генератор, в роторі якого при обертанні його в магнітному полі, виробляється індукційний струм.
Генератор і система електрообладнання автомобіля — складна електричний ланцюг живить лампи освітлення, фари, поворотники, стоп сигнал, електромагнітні реле включення, електродвигуни склоочисників і насосів, вентиляторів, вимірювальні прилади, діючі також на явищі електромагнітної індукції ( спідометр, тахометр), різні датчики ( тиску, температури ) для нормальної роботи двигуна, обігрівачі, звуковий сигнал, автомагнітолу. А в сучасних авто ще й автомати керування роботою систем, регулювання клімату, кондиціонери, протиугінні  системи сигналізації і т.д.
       

                                    “Завдання з фізики за професією “автослюсар”
Задача 1
Автомобіль рухається зі швидкістю 54 км/год. Пішохід може перейти проїжджу частину вулиці за 8с. На якій мінімальній відстані від автомобіля безпечно переходити вулицю?
Відповідь: 120 м.
Задача 2
Автомобіль за 2 год проїхав 80 км і ще за 2 год — 160 км. Обчисліть швидкість автомобіля.
Відповідь: 60 км/год.
Задача 3
Один автомобіль рухаючись рівномірно зі швидкістю 16 м/с проїхав тунель за 30с, а інший проїхав той самий тунель за 24с. Яка швидкість другого автомобіля?
Відповідь: 20 м/с.
Задача 4
Машина рухається під уклін зі швидкістю 36 м/с. Яка буде швидкість автомобіля через 5с, якщо прискорення дорівнює 1 м/с?
Відповідь: 41 м/с
Задача 5
Визначити силу тяги, яку розвиває автомобіль масою 1 т під час руху горизонтальною ділянкою шляху, якщо швидкість його руху за 10 с               0,
 збільшилася з 15 до 20 м/с, сила опору руху дорівнює 1500Н.
Відповідь: 2000Н                                       
                                                                    « Кухар »

Як часто доводиться  чути на уроках фізики обурені слова, - “ А навіщо кухарям фізика?” Зрозуміло, для отримання повної освіти або для загального розвитку. Поки ми не відповімо на це питання, викладачі не зможуть зацікавити предметом своїх учнів.
Фізика завжди вважалася  одним з важких предметів: вивчення якихось явищ, заучування назв, визначень, одиниць вимірювання фізичних величин, формули, знаходження зв'язків між явищами, тощо..
Якщо  займатися тільки цим , стає нудно. Необхідно весь час звертатися до життєвого досвіду учнів: чому лід товщий  на відкритих ділянках, чому небо блакитне, кран з якого вода тече, тощо..
М'ясо для приготування других страв повинно містити мало вологи, звідти випливає, що м'ясо повино бути охолодженим, мати кімнатну температуру. Починати смажити м'ясо  слід на дуже гарячій сковороді  з невеликою кількістю жиру або рослинного масла. Щоб соки залишились всередині, поверхневий натяг рідини треба збільшити. Сіль зменшує поверхневий натяг, а цукор збільшує. М'ясо солити не рекомендується, а може обсипати цукровою пудрою. При зіткненні з гарячою сковородою ( або гарячим маслом) цукрова пудра карамелізуется, утворюючи золотисто — коричневу гарну скориночку. Тепер сік не вийде на сковороду. Гаряче масло ( якщо не додавати цукрової пудри ) буде закупорювати отвори в м'ясі ( холодне масло дозволить вийти сокам ). Поверхня м'яса, стикаючись з гарячою сковородою, нагрівається сильніше, ніж внутрішні шари. Тепловий обмін мимовільно завжди протікає від гарячого тіла до холодного ( другий закон термодинаміки ), отже, соки будуть переміщатися в центр шматка м'яса і залишатися всередині біфштекса. Солити біфштекс потрібно незадовго до готовності страви.                 
  Завдання з фізики за професією “Кухар”
Задача 1
Яким явищем зумовлено  переміщенням  мінеральних та органічних добрив у грунті ?
Задача 2
 У якій тарі швидше почне закисати  молоко влітку — у відкритій чи закритій ?
Задача 3
чому не рекомендується перебувати поблизу поля,  обробленого отрутохімікатами?
Задача 4
Якщо відчинити двері тваринницької ферми взимку, то можна побачити як звідти виходять клуби пари. Чому її не видно в самому приміщенні ?
Задача 5
Яка волога довше зберігається  в грунті — після танення снігу чи після випадання теплого дощу ?
Задача 6
Якими способами можна знизити вологість у сільськогосподарському приміщенні ?
Задача 7
 Кут падіння  променя на поверхню олії 60о , а кут заломлення 360 . . Знайти показник заломлення олії.