Винахідницькі задачі з фізики

В даному розділі Ви можете ознайомитися з одним з видів творчих задач – винахідницькими задачами з фізики, способами та методами їх вирішення, технологіями їх застосування. А також із загальними поняттями технічної творчості, основоположниками вчення про неї та їх роботами. Задачі підібрано за матеріали наукових робіт Давиденка А. А., Альтшуллера Г. С. та багатьох інших вчених. Тут же містяться корисні посилання на матеріали в мережі Інтернет з даної тематики. Дані матеріали є основою у розв’язанні моєї науково-методичної проблеми «Розвиток креативної особистості через розв’язування винахідницьких задач на уроках фізики»


       В даному посібнику розкривається необхідність та ідея створення нового масового позаурочного заходу з фізики - турніру юних винахідників і раціоналізаторів. Тут же розкриваються особливості його завдань та ролі, в яких здійснюється ігрова діяльність його учасників, наводяться приклади задач.


        Даний посібник присвячений науково-технічній творчості учнів. В ньому відображено власне бачення автором процесу творчості. Окрім теоретичних відомостей посібник містить значну кількість винахідницьких та раціоналізаторських задач з можливими варіантами їх розв’язань або ж підказками, які спрямують власні їх пошуки. Він буде корисним учителям фізики, зокрема тим, хто працює в класах фізико-математичного та технологічного профілів, керівникам секцій фізико-математичного, науково-технічного та інших відділень Малої академії наук України, учням, які виконують дослідження в цих відділеннях, а також тим хто готує та готується до участі у Всеукраїнських турнірах юних
винахідників і раціоналізаторів, Всеукраїнських конкурсах юних дослідників та винахідників «Едісони ХХІ століття».


       Стаття присвячена проблемі виконання наукових досліджень вчителями учнями.   Давиденко А. А. Андрій Давиденко (Давидьон)
       Роздуми з приводу проведеного І-го Всеукраїнського конкурсу юних дослідників та винахідників    «Едісони ХХІ століття»